DriePM Management Consultancy is het bedrijf van Henk Pullen.


DriePM Management Consultancy richt zich op de begeleiding van en advisering omtrent complexe besluitvormingstrajecten in de publieke sector. De focus ligt daarbij op strategie, voortgang en resultaat van het proces en de belangen en rollen van betrokken partijen.

DriePM Management Consultancy werkt als zelfstandig en onafhankelijk procesbegeleider, interim-manager en organisatieontwikkelaar.
DriePM Management Consultancy is op meerdere terreinen inzetbaar. Er is de afgelopen twintig jaar ruime ervaring opgedaan op het gebied van welzijn, onderwijs, ruimtelijke ontwikkeling, huisvesting en vastgoed. Diverse opdrachtgevers zijn daarbij bediend; overheden, maatschappelijke organisaties en zakelijke dienstverlening.